© Copyright


Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych Bosch są chronione na mocy prawa autorskiego i innych przepisów prawa. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron internetowych stronom trzecim w celach komercyjnych jest zabronione. Ponadto, niektóre strony internetowe Bosch zawierają zdjęcia, do których prawa autorskie mają osoby trzecie

Znaki towarowe

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Bosch są chronione na mocy  prawa własności przemysłowej. Dotyczy to w szczególności marek, tabliczek znamionowych, logotypów i emblematów Bosch. Marki i elementy kompozycyjne wykorzystywane na naszych stronach internetowych stanowią własność intelektualną spółki Robert Bosch GmbH, Niemcy.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak Bosch nie może zagwarantować całkowitej poprawności czy dokładności prezentowanych tutaj informacji. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych korzystaniem z niniejszej strony internetowej jest wyłączona, chyba że szkody zostaną spowodowane celowo lub będą wynikiem poważnego uchybienia ze strony  Bosch.

Licencja 

Zawarta na stronie internetowej Bosch treść stanowiąca własność intelektualną w postaci patentów, marek i praw autorskich jest prawnie chroniona. Publikacja na stronie internetowej nie może być rozumiana jako udzielenie licencji na wykorzystanie opublikowanej treści stanowiących własności intelektualną należącą do Grupy Bosch (Bosch) lub stron trzecich.
 


Online dispute resolution (ODR)

Informacja na temat zakładania sporu online: Komisja Europejska udostępnia platformę do zakładania sporów online (OS). Ta platforma ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego zakładania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet.
 
Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.