Stacje do serwisowania klimatyzacji Boscha z funkcją Deep Recovery


Stacje serwisowania klimatyzacji z funkcją Deep Recovery
to wysoka skuteczność odzysku czynnika chłodniczego
Funkcja Deep Recovery w urządzeniach do klimatyzacji Boscha zwiększa poziom odzysku czynnika chłodniczego a także skraca czas serwisowania.

Prawie wszyscy producenci pojazdów zalecają określone okresy przegląd w klimatyzacji. Serwis klimatyzacji obejmuje kontrolę działania, oględziny oraz wymianę czynnika chłodniczego. Podczas standardowej procedury sprężarka stacji odzyskuje czynnik chłodniczy i gromadzi go we własnym zbiorniku. W ten sposób jest odzyskiwane do 95% czynnika chłodniczego. Reszta jest uwalniana przez wylot odpowietrzający pompy podciśnieniowej podczas fazy podciśnienia. Ze względu na tę utratę czynnika chłodniczego, negatywny wpływ na środowisko i wydłużenie procesu, opracowano zoptymalizowaną funkcję Deep Recovery.Stacje do serwisowania klimatyzacji Bosch z Deep Recovery

Stacje do serwisowania klimatyzacji Bosch ACS 863, ACS 763, ACS 753, ACS 663 i ACS 653 są już wyposażone w funkcję Deep Recovery. W drugim etapie odzyskiwania po standardowej procedurze pompa podciśnieniowa usuwa możliwie najwięcej pozostałego czynnika chłodniczego, który zostaje odseparowany i ponownie wprowadzony do obiegu. W zależności od konfiguracji klimatyzacji i warunków jej pracy możliwe jest odzyskanie do 99% czynnika chłodniczego.

W późniejszej fazie podciśnienia uwalniana jest do atmosfery tylko niewielka ilość pozostałego czynnika chłodniczego. Szczególnie w przypadku drogiego czynnika R1234yf oznacza to znaczną redukcję kosztów. Kolejna zaleta Deep Recovery: pompa podciśnieniowa rozpoczyna osuszanie układu klimatyzacji już podczas odzyskiwania czynnika.

Dla warsztatów oznacza to dodatkowe oszczędności czasu podczas serwisowania klimatyzacji oraz możliwość znacznego skrócenia wymaganej fazy podciśnienia. Dzięki temu napełnianie układu klimatyzacji można rozpocząć wcześniej.
Efektywniejsze odzyskiwanie większej ilości czynnika chłodniczego oraz ochrona środowiska

W ramach procesu odzyskiwania stacja Bosch wykonuje 2 fazy (odzysk czynnika chłodniczego i wytworzenie podciśnienia w klimatyzacji) w jednym etapie. Czas oczekiwania na wzrost ciśnienia jest również skrócony podczas Deep Recovery. Dzięki tej procedurze minimalizowana jest również utrata szkodliwego dla środowiska czynnika chłodniczego.